Mediation nodig? De informatie om een goede mediator te vinden!

Heb je een conflict of geschil dan kan het inhuren van een mediator de juiste keuze zijn. Door het grote aanbod van mediators in Nederland is het vinden van een goede mediator nog best lastig. Met Comundo weet jij waar je aan toe bent en krijg je de informatie die je nodig hebt om een goede mediator in te huren.

Lees wat een mediator voor jou kan betekenen, richtprijzen voor de kosten en wanneer mediation de juiste oplossing is.

mediator vinden

Hoe werkt Comundo?

1

Jij zoekt de beste mediator
Wanneer je een conflict met hebt is dit vervelend en kan een mediator de juiste oplossing zijn.

2

Goede informatie voor een doordachte keuze
Wij denken dat iemand pas een goede keuze kan maken als hij of zij goed geïnformeerd is. Met zorg hebben wij alle informatie op onze website samengesteld.

3

Vrijblijvend en gratis offertes vergelijken
Dit bieden wij momenteel nog niet aan, wellicht in de toekomst.

Wat kost een mediator?

Een mediator mag zelf zijn tarief bepalen en daarom verschillen de prijzen erg per mediator. Gemiddeld genomen betaal je ongeveer €150,- tot €225,- per uur voor een mediationgesprek. Een voordeel van mediation is dat beide partijen de kosten voor de bemiddelaar kunnen delen. Dit staat niet vast en er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. Alle afspraken die de betrokkenen hierover maken worden opgenomen in de mediationovereenkomst.

Gesubsidieerde mediation

Er is een mogelijkheid tot vergoeding vanuit de overheid. Voorwaarde is wel dat het inkomen van jou, jouw partner en het vermogen dat je bezit onder een bepaalde norm zit. Er moet altijd een bijdrage van minimaal €53,- betaalt worden. Deze bijdrage wordt door de mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd. Meer weten? Kijk op de rijksoverheid.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. De partijen lossen, met hulp van de onafhankelijke bemiddelaar (mediator), het conflict op.

Voor wie kan een mediator uitkomst bieden?

Mediation is voor iedereen en is zinvol bij vrijwel ieder soort conflict of geschil. Er zijn echter wel 3 voorwaarden die getoetst moeten worden om het tot een succes te kunnen maken.

1

Samen
Samen is een belangrijk woord in de mediation. Alle betrokkenen moeten samen naar een oplossing voor het conflict of geschil willen zoeken.

2

Geheimhouding
Alle partijen tekenen in de mediationovereenkomst op dat zij het besprokene binnenskamers laten.

3

Actief meedenken
Er wordt van alle partijen verwacht dat deze actief meedenken om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Hoe werkt mediation en wat is de rol van de mediator?

Zoals we al aangaven neemt een mediator de rol van bemiddelaar in tussen verschillende partijen. Daarbij maakt hij of zij inzichtelijk wie welke belangen heeft en categoriseert deze zodat ze voor elke partij duidelijk zijn. Soms is het zaak om eerst de communicatie tussen de partijen te verbeteren of te herstellen.

Nadat alle belangen duidelijk zijn kan men gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor het conflict. Het is hierin belangrijk dat de partijen overeenstemming krijgen en elkaars belangen gedragen worden. Pas dan is er een duidende oplossing.

Om voor mediation in aanmerking te komen moeten beide partijen welwillend zijn. De afspraken die voor de gesprekken worden gemaakt worden in een mediationovereenkomst gezet. Daarnaast moet elke partij een geheimhoudingsverklaring tekenen zodat elke partij verzekerd is dat de gesprekken ook binnenskamers blijven.

Procedure van mediation

Kies je ervoor om een mediator in te schakelen dan zal deze jou in een geheel, vrijblijvend kort telefonisch of persoonlijk gesprek zijn werkwijze uitleggen. Uiteraard zal de mediator ook zijn of haar tarief aan jou voorleggen. Nadat jij akkoord bent met de werkwijze zal de mediator alle benodigde informatie toezenden zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Beide partijen tekenen alvorens de gesprekken de mediationovereenkomst en geheimhoudingsverklaring.

De eerste bijeenkomst wordt gepland en er worden direct vervolgafspraken binnen korte tijd gepland. Meestal zijn 2 tot 5 gesprekken van 1-2 uur nodig om het conflict op te oplossen. Wanneer beide partijen tevreden zijn over de gemaakte afspraken worden deze in een convenant vastgelegd en ondertekend.

Waarom kiezen voor mediation?

Je kan je afvragen wat de voordelen van mediation zijn ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing. Wij hebben alle voordelen voor jou op een rijtje gezet:

 • Snelle informele manier om jouw conflict op te lossen
 • De kosten vallen veel lager uit dan andere vormen van geschil/conflictoplossing
 • Gesprekken die onder begeleiding staan van een onafhankelijke partij
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden in besloten omgeving plaats
 • De autonomie van partijen zijn gewaarborgd
 • Samen werken aan een oplossing die toekomstgericht is
 • Een van de voorwaarden van mediation is actief meedenken aan een oplossing
 • Mediation laat veel ruimte voor creatieve oplossingen
 • Het is een constructieve manier om de (klant)relaties goed te houden
 • Doordat er samen aan de oplossing wordt gewerkt is de kans groot dat beide partijen ook content zijn met het resultaat
 • De afspraken worden deugdelijk vastgelegd

Hoe nodig je de andere partij uit voor mediation?

Voor jou is het duidelijk. Mediation is de manier waarop je het conflict wenst op te lossen. Maar wat moet je doen als de andere partij daar anders over denkt? Wellicht wel uitvechten voor de rechter? Met wat hulp van de mediator heb je een grote kans dat zelfs de meest weerbarstige wederpartij zich aan de mediationtafel schaart.

Soorten conflicten

Een mediator kan je inschakelen voor tal van geschillen en conflicten. Zo zijn er arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, familiare conflicten en scheidingsconflicten. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een scheidingsmediator in te schakelen om hun scheiding te regelen.

Comundo.nl

Comundo

Contact

  Comundo.nl
 • Weesperstraat 105
 • 1018 VN Amsterdam
 • Nederland
 • info@comundo.nl